Platform yang mengumpulkan pereka baru berpotensi tinggi untuk meningkat dan melaksanakan projek berimpak bagi menangani cabaran dan masalah sosial serta persekitaran

English Version
BAGAIMANA SICA BERFUNGSI

Program Cabaran Impak Sosial (SICA) merupakan panggilan terbuka kepada semua perusahaan perniagaan berimpak untuk menghantar penyelesaian berimpak komersial bagi menyelesaikan pernyataan masalah yang dipilih. Anda berpeluang untuk mendapat capaian eksklusif kepada Pemangkin Impak bagi rangkaian dan peluang padanan.

Bersaing, Tambah Baik & Terima Sokongan - semuanya di atas satu platform!

Fasa 1
Cabaran Impak

9 Minggu
19 Mei - 21 Julai 2021
Sertai cabaran & menangi capaian
kepada Pemaju Impak

Fasa 2
Pemangkin Impak

8 - 12 Minggu
Ogos 2021 -  Oktober 2021
Libatkan diri dan belajar:

Peningkatan Impak

Penilaian Impak

Pelaburan Impak

Kesediaan Teknologi

Fasa 3
Pasca Sokongan Pemangkin

Pasca Hari Demo, berpeluang untuk mendapat pembiayaan, capaian kepada rangkaian dan  sokongan bukan wang.

+

1:1 geran padanan tersedia untuk peserta
yang layak

THE IMPACT CHALLENGES

Choose your challenge.

These challenges are curated in partnership with our problem statement sponsors. If you have a solution for any of these challenges, click to explore and apply.

Solution Seeker

Khazanah Nasional Berhad

Partner

How can we provide accessible and affordable solutions to support the ageing community in Malaysia?


Challenge Prize:
Up to RM300,000 worth of development grant available

Post Accelerator Support*:
Collaboration opportunities with Khazanah

Solution Seeker
Solution Seeker

Application Opens

4th May 2021
12:00 PM (GMT +8)

Application Closes

7th June 2021
11:59 PM (GMT +8)

* Subject to terms and conditions. Only available for those invited to participate and have completed the Impact Accelerator.

*Please read the FAQ and T&C for details

Solution Seeker

Citrine Capital

Partner

How can we equip young generation with the right knowledge and/or skill fit for future?


Challenge Prize:
Up to RM50,000 worth of cash prize available

Post Accelerator Support*:
Investment opportunities of at least RM100,000

Solution Seeker

Application Opens

19th May 2021
12:00 PM (GMT +8)

Application Closes

23rd June 2021
11:59 PM (GMT +8)

* Subject to terms and conditions. Only available for those invited to participate and have completed the Impact Accelerator.

Solution Seeker

Selangor Maritime Gateway

Partner

How can we use green innovation to convert river waste into a functional sustainable product with commercial value?


Challenge Prize:
Up to RM50,000 worth of R&D funding available

Post Accelerator Support*:
Grant up to RM100,000 and collaboration opportunities with The Ocean Cleanup & SMG

Solution Seeker

Application Opens

19th May 2021
12:00 PM (GMT +8)

Application Closes

23rd June 2021
11:59 PM (GMT +8)

* Subject to terms and conditions. Only available for those invited to participate and have completed the Impact Accelerator.

CABARAN IMPAK

Pilih Cabaran Anda

Cabaran-cabaran ini telah diselaraskan melalui penyataan masalah yang dikongsi oleh penaja-penaja kami. Jika anda mempunyai penyelesaian bagi salah satu daripada cabaran tersebut, sila klik untuk mendapat maklumat lanjut dan memohon.

Penyataan Masalah

Bagaimana kita dapat memberikan penyelesaian yang dapat diakses dan berpatutan bagi menyokong komuniti warga emas di Malaysia?

Mengenai Cabaran

Cabaran Impak Inovasi Khazanah (KIIC) adalah platform bagi Khazanah Nasional Berhad (Khazanah) meneroka dan menyokong model perniagaan baharu. Pada tahun ini, KIIC menyokong pertumbuhan serta kemajuan perkhidmatan khusus bagi warga emas pada kadar yang berpatutan, bagi meningkatkan kualiti hidup serta membolehkan golongan tersebut melalui usia tua di tempat tetap pilihan mereka.

Hadiah cabaran

Geran pembangunan  bernilai sehingga RM300,000

Sokongan pasca pemangkin*

Peluang kerjasama dengan Khazanah

Permohonan dibuka

4 Mei 2021
12:00 TGH (GMT +8)

Permohonan ditutup

14 Jun 2021
11:59 MLM (GMT +8)

Maklumat Lanjut & Mohon

* Tertakluk kepada terma dan syarat. Hanya tersedia kepada mereka yang telah dijemput untuk menyertai dan telah menyempurnakan pemangkin Impak

Penyataan Masalah

Bagaimanakah kita menyediakan generasi muda dengan pengetahuan yang sesuai dan kemahiran yang memenuhi keperluan masa depan?

Mengenai Cabaran

Citrine Capital menyokong usaha berdasarkan impak yang aktif menyelesaikan cabaran ASEAN dalam industri pendidikan. Terutamanya, penyelesaian yang melengkapkan generasi muda dengan pengetahuan dan / atau kemahiran yang tepat dan sesuai untuk masa depan.

Hadiah cabaran

Hadiah wang tunai bernilai sehingga RM50,000

Sokongan pasca pemangkin*

Peluang pelaburan bernilai sekurang-kurangnya RM100,000

Permohonan dibuka

19 Mei 2021
12:00 TGH (GMT +8)

Permohonan ditutup

4 Julai 2021
11.59 MLM (GMT +8)

Maklumat Lanjut & Mohon

* Tertakluk kepada terma dan syarat. Hanya tersedia kepada mereka yang telah dijemput untuk menyertai dan telah menyempurnakan pemangkin Impak.

Penyataan Masalah

Bagaimanakah kita boleh menggunakan inovasi hijau untuk menukarkan sisa pepejal sungai menjadi produk lestari berfungsi yang mempunyai nilai komersial?

Mengenai Cabaran

Selangor Maritime Gateway (SMG) mencari inovasi hijau untuk mengembangkan teknologi baharu yang dapat menukar sisa pepejal sungai dari Sungai Klang, untuk dijadikan produk lestari yang berfungsi dan mempunyai nilai komersial. Memperjuangkan sisa pepejal sungai sebagai sumber dalam penciptaan ekonomi kitaran.

Hadiah cabaran

Pendanaan R&D bernilai RM50,000

Sokongan pasca pemangkin*

Geran bernilai sehingga RM100,000 peluang kerjasama dengan SMG dan rakan kerjasamanya

Permohonan dibuka

19 Mei 2021
12:00 TGH (GMT +8)

Permohonan ditutup

4 Julai 2021
11:59 MLM (GMT +8)

Maklumat Lanjut & Mohon

* Tertakluk kepada terma dan syarat. Hanya tersedia kepada mereka yang telah dijemput untuk menyertai dan telah menyempurnakan pemangkin Impak.

Penyataan Masalah

Bagaimanakah kita boleh menggunakan inovasi dan teknologi untuk mencipta persekitaran yang selamat dan sihat untuk semua kanak-kanak di Malaysia?

Mengenai Cabaran

UNICEF sedang mencari cadangan perniagaan dengan model ‘game-changer’ yang akan melengkapkan kanak-kanak dan belia Malaysia dengan sokongan yang diperlukan untuk berjaya di masa hadapan dalam bidang berikut:

Kesihatan mental dan sokongan psiko-sosial (MHPSS)

Akses kepada persekitaran yang selamat dan bersih untuk semua kanak-kanak di Malaysia

Hadiah Cabaran

Hadiah tunai terkumpul berjumlah RM50,000

Sokongan Pasca Pemangkin*

Geran pembangunan bernilai sehingga RM100,000

Permohonan dibuka

31 Mei 2021
12:00 TGH (GMT +8)

Permohonan ditutup

4 Julai 2021
11:59 MLM (GMT +8)

Maklumat Lanjut & Mohon

* Tertakluk kepada terma dan syarat. Hanya tersedia kepada mereka yang telah dijemput untuk menyertai dan telah menyempurnakan pemangkin Impak.

PEMANGKIN IMPAK

Capaian Ekslusif.

Pemenang dari setiap cabaran akan memperolehi capaian eksklusif kepada pemangkin impak berfokus dan pemangkin berdasarkan SDG yang direka melalui perkongsian dengan United Nations Development Programme (UNDP).

SOKONGAN PASCA PEMANGKIN

Sokongan Kewangan & Bukan Kewangan.

Berdasarkan prestasi anda pada Hari Demo, anda berpeluang untuk mendapat sokongan kewangan dan bukan kewangan mengikut kesesuaian daripada rakan-rakan kongsi kami.

Selain daripada itu, anda juga akan mendapat geran padanan 1:1! Tertakluk kepada terma & syarat.

Geran/ Pelaburan/ Penerimagunaan peluang daripada pernyataan masalah penaja dan rakan kongsi

Solution Seeker

Capaian kepada rangkaian dan peluang, contoh: bimbingan daripada mentor, program serantau, rangkaian serantau

Solution Seeker

Capaian kepada peluang perolehan kerajaan dengan bantuan langsung untuk menyertai Program Perolehan Impak Sosial Kerajaan (PPISK)

Solution Seeker

Selain daripada itu, pasukan-pasukan yang menunjukkan prestasi yang tinggi akan mendapat...

Kredit Microsoft untuk Permulaan bernilai dari USD120,000 sehingga USD250,000

Capaian kepada penyelesaian awan (cloud solutions) dan perisian Microsoft

Mendapat capaian kepada rantaian bekalan dan pangkalan pelanggan Microsoft

Maklumat lanjut boleh didapati di Microsoft for Startups

Kepakaran Sunway iLabs dan kemudahan R&D:

Bimbingan teknikal daripada pakar dari Sunway iLabs atau ekosistemnya  sehingga 3 jam

Diskaun eksklusif sehingga 15% untuk kontrak penyelidikan atau perundingan dengan Sunway University

Peluang untuk inisiatif validasi sekitar bandaraya Sunway

Program MaGIC merangkumi:

Peluang untuk disalurkan kepada  National Technology & Innovation Sandbox (NTIS)

Peluang untuk disalurkan kepada  Global Market-Fit Programme (GMP) dan/ atau MyStartupHub (MSH)

Izwan & Partners nasihat guaman dan inisiatif validasi pasaran:

Bimbingan teknikal sehingga 5 jam dari pakar-pakar dari firma Izwan & Partners

Akses eksklusif kepada nasihat guaman

Peluang potensi rangkaian dengan pelabur dan pelanggan dalam ekosistem Izwan & Partners

Peluang potensi dalam inisiatif validasi pasaran melalui maklum balas pakar guaman

Why MyStartup Hub?

Solution Seeker

How It Works?

Solution Seeker
Yang tersedia akan datang

Garis Masa

Rakan Kongsi Kami

Cabaran Impak

Kenali penaja pernyataan masalah kami! Kami bekerjasama dengan organisasi yang sedar dari segi sosial untuk menangani cabaran unik yang bertujuan menyelesaikan masalah sosial dan alam sekitar yang spesifik

Pemangkin Impak

Dengan usaha kerjasama UNDP, kami mencipta pemangkin yang berfokus pada impak dan SDG selama 8 minggu

Manafaat / Sokongan

Temui rakan kongsi kami yang memberikan sokongan tambahan

Jangkauan

Berkongsi berita mengenai SICA dan menghubungi peserta-peserta yang berpotensi

Solution Seeker
WHAT's ELSE TO KNOW

Our Partners

Solution Seeker
WHAT's ELSE TO KNOW

More Information