Sandbox Teknologi dan Inovasi Nasional

Memacu Malaysia melalui Teknologi Tinggi

Permohonan Dibuka Sekarang
Solution ProviderProblem Statement

Pengenalan

National Technology and Innovation Sandbox (NTIS) atau Sandbox Teknologi dan Inovasi Nasional merupakan kemudahan yang membolehkan penyelidik, penggerak inovasi, startups dan usahawan berteknologi tinggi menguji produk, perkhidmatan, model perniagaan dan mekanisme penyampaian.

Spearheaded By
Powered By

Fungsi NTIS

NTIS berperanan sebagai pusat penyelarasan penyelesaian untuk permasalahan yang sedia ada dan juga dikenal pasti. Ianya bertujuan mempercepatkan pemulihan ekonomi negara melalui pengunapakai inovasi dan teknologi tempatan. Peringkat-peringkat terlibat adalah:

Phase 01
Pembentukan dan Pengesahan Idea

Phase 02
Pembangunan Kecekapan Produk

Phase 03
Pengembangan dan Kelulusan

Teknologi Penjagaan
Kesihatan

Sektor Tumpuan
NTIS

Permohonan dibuka untuk produk, teknologi, penyelesaian dan penyelidikan & pembangunan (R&D) dari pelbagai sektor. Keutamaan diberikan kepada sektor berikut di atas keperluan semasa:

Budaya, Kesenian
& Pelancongan

Perkilangan & Pembuatan

Pertanian

Pendidikan

Sasaran Teknologi Tinggi NTIS

Ianya terbuka untuk semua jenis teknologi, Pemohon boleh merujuk kepada Rangka Kerja 10-10 Science, Technology, Innovation & Economy (STIE) oleh Akademi Sains Malaysia; namun keutamaan diberikan kepada teknologi seperti berikut:

5G / 6G
Teknologi Sensor
Percetakan 4D, 5D
Bahan-bahan Canggih (Advance Material)
Sistem Kecerdasan
Canggih
Keselamatan Siber & Penyulitan
Analisis Penambahan dan Penemuan Data
Blockchain
Teknologi Neuro
Teknologi Sains Bio
Robotik
Dron
Teknologi Pembuatan
Elektrikal & Elektronik

Kemudahan yang Disediakan

Program pembangunan kapasiti

Capaian pasaran & panduan pemudahcara pengawalseliaan

Pembiayaan

Penyediaan pelantar / persekitaran ujian

Pemudahcara / penelitian peraturan dan undang-undang

Gunapakai pelbagai industri

Permohonan Dibuka Sekarang
Solution ProviderProblem Statement

Maklumat Lanjut

Soalan Umum

Bilakah permohonan untuk NTIS dibuka?

Bermula pada 1 Julai 2020 dan proses permohonan akan dikendalikan pada September 2020.

Syarat-Syarat Penyertaan / Kelayakan

Siapakah yang layak menyertai NTIS?

Warganegara Malaysia, atau syarikat yang berdaftar di Malaysia dimana sekurang-kurangnya 51% adalah hak milik warganegara Malaysia, yang     berpengkalan di Malaysia. Pemohon utama mestilah warganegara Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas dan menetap di Malaysia.

Syarat-Syarat Penyertaan / Kelayakan

Berapa lamakah proses permohonan?

Permohonan akan diproses setiap bulan. Pemohon akan menerima emel sebagai bukti penerimaan dan boleh menghubungi pihak urusetia untuk mengetahui status permohonan.