Sandbox Teknologi dan Inovasi Nasional

PENGENALAN
National Technology and Innovation Sandbox (NTIS) atau Sandbox Teknologi dan Inovasi Nasional merupakan kemudahan yang membolehkan penyelidik, penggerak inovasi, startups dan usahawan berteknologi tinggi menguji produk, perkhidmatan, model perniagaan dan mekanisme penyampaian.
DAFTAR MINAT ANDA
Daftar Sekarang
Persekitaran yang diberi kelonggaran daripada undang-undang dan peraturan sedia ada, secara umum atau khusus, untuk tujuan pembangunan teknologi dan produk menerusi penyelidikan, untuk tujuan pembangunan teknologi dan produk menerusi penyelidikan.

Fungsi NTIS

NTIS berperanan sebagai pusat penyelarasan penyelesaian untuk permasalahan yang sedia ada dan juga dikenal pasti. Ianya bertujuan mempercepatkan pemulihan ekonomi negara melalui pengunapakai inovasi dan teknologi tempatan. Peringkat-peringkat terlibat adalah:
PERINGKAT 01
Pembentukan dan Pengesahan Idea
PERINGKAT 02
Pembangunan Kecekapan Produk
PERINGKAT 03
Pengembangan dan Kelulusan

Sektor Tumpuan NTIS

Permohonan dibuka untuk produk, teknologi, penyelesaian dan penyelidikan & pembangunan (R&D) dari pelbagai sektor. Keutamaan diberikan kepada sektor berikut di atas keperluan semasa:
Teknologi Penjagaan Kesihatan
Perkilangan & Pembuatan
Pertanian
Pendidikan
Budaya, Kesenian & Pelancongan

Sasaran Teknologi Tinggi NTIS

Ianya terbuka untuk semua jenis teknologi, Pemohon boleh merujuk kepada Rangka Kerja 10-10 Science, Technology, Innovation & Economy (STIE) oleh Akademi Sains Malaysia; namun keutamaan diberikan kepada teknologi seperti berikut:
5G / 6G
Teknologi Sensor
Percetakan 4D, 5D
Bahan-bahan Canggih (Advance Material)
Sistem Kecerdasan
Canggih
Keselamatan Siber & Penyulitan
Analisis Penambahan dan Penemuan Data
Blockchain

Teknologi Neuro
Teknologi Sains Bio
Robotik
Dron
Teknologi Pembuatan
Elektrikal & Elektronik

Kemudahan yang Disediakan

Inisiatif kemahiran semula & peningkatan bakat
Program pembangunan kapasiti
Pembolehcara
Capaian pasaran
Panduan pemudahcara pengawalseliaan
Pembiayaan
Penyediaan pelantar / persekitaran ujian
Pemudahcara / penelitian peraturan dan undang-undang
Gunapakai pelbagai industri

Jenis-jenis Penyelesaian, Teknologi, Produk dan R&D yang Memerlukan Kelulusan Sandbox Pengawalseliaan

Tidak mempunyai peraturan atau undang-undang yang jelas untuk membolehkan penggunaan penyelesaian tersebut.
Menghadapi masalah pengkomersialan kerana halangan peraturan dan undang-undang disebabkan tiada panduan jelas bagaimana penyelesaian ini beroperasi.

Maklumat Lanjut

SOALAN UMUM
Bilakah permohonan untuk NTIS dibuka?

Bermula pada 1 Julai 2020 dan proses permohonan akan dikendalikan pada September 2020.

Siapakah pihak pengawalselia?

Badan kerajaan yang bertanggungjawab terhadap undang-undang atau peraturan untuk sesebuah industri.

Siapakah pihak pelaksana NTIS?

Diterajui oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dengan sokongan MaGIC, TPM dan MIMOS yang bertindak sebagai Sekretariat NTIS untuk membolehcara dan menyelaraskan keseluruhan pelaksanaan NTIS. NTIS turut diperkukuhkan juga melalui pembabitan dan sokongan oleh pihak swasta.

Apakah manfaat NTIS kepada syarikat atau startups?

Ianya menyediakan persekitaran ujian tanpa risiko, rangka kerja secara tersusun untuk menguji kajian inovasi oleh penggerak inovasi, penyelidik dan juga pembuat produk.

Apakah dia pengkomersialan produk?

Pengkomersialan produk adalah keupayaan mengubah projek atau penyelidikan bermula dari peringkat penyelidikan menjadikan ianya produk sepenuhnya dan kemudiannya diperolehi oleh badan kerajaan ataupun syarikat-syarikat korporat.

Apa yang di maksudkan dengan ‘persekitaran terkawal’?

Persekitaran terkawal ialah ruang di mana uji kaji boleh dijalankan dengan selamat dalam simulasi dunia sebenar untuk memastikan tiada risiko kepada pihak industri.

Apakah perbezaan Sandbox Pengawalseliaan Nasional dengan Sandbox Teknologi dan Inovasi Nasional?

Sandbox Pengawalseliaan Nasional hanyalah memberi tumpuan kepada  isu-isu berkaitan dengan perundangan dan peraturan manakala Sandbox Teknologi dan Inovasi Nasional (NTIS) merujuk kepada isu-isu berkaitan dengan inovasi dan peraturan yang akan menjejaskan atau menyekat pengunapakai inovasi. NTIS mampu memudahcarakan program-program inovasi untuk pengunapakai teknologi tinggi melalui penyediaan platform yang lebih kondusif.

Syarat-Syarat Penyertaan / Kelayakan
Siapakah yang layak menyertai NTIS?

●  Warganegara Malaysia, atau syarikat yang berdaftar di Malaysia dimana sekurang-kurangnya 51% adalah hak milik warganegara Malaysia, yang     berpengkalan di Malaysia.
●  Pemohon utama mestilah warganegara Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas dan menetap di Malaysia.

Bagaimana permohonan boleh dibuat?

Mereka yang berminat untuk memohon boleh mendaftar di: https://bit.ly/NISMalaysia.
Untuk pertanyaan dan sebarang maklumat lanjut, bolehlah disalurkan ke emel:
sandbox@mymagic.my.

Berapa lamakah proses permohonan?

Permohonan akan diproses setiap bulan. Pemohon akan menerima emel sebagai bukti penerimaan dan boleh menghubungi pihak urusetia untuk mengetahui status permohonan.

Adakah bayaran dikenakan untuk memohon?

Tiada bayaran dikenakan kepada setiap permohonan.

Bagaimana untuk memastikan idea yang dihantar tidak dicuri?

Pemohon hanya  perlu menghantar konsep awal sahaja dan tidak akan didedahkan kepada pihak luar. Idea yang dihantar akan disahkan penerimaan oleh pihak urusetia.

MATLAMAT SANDBOX TEKNOLOGI DAN INOVASI NASIONAL
Apakah tujuan NTIS?

● Memupuk pengembangan bakat untuk negara berteknologi tinggi.
● Memberi laluan alternatif untuk perolehan bagi pembekal penyelesaian teknologi tempatan.
● Meningkatkan produktiviti sektor melalui penggunaan teknologi.
● Mempercepat R&D dan pengkomersialan melalui dasar & peraturan yang dipermudahkan.
● Meningkatkan platform infrastruktur & teknologi digital.
● Meningkatkan inovasi dan pengkomersialan.

Apakah matlamat NTIS?

● Membantu menangani masalah-masalah yang dihadapi rakyat dan kerajaan di peringkat nasional, bahagian dan tempatan seperti:
     - Mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing.
     - Meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat.
     - Meningkatkan Pendapatan Negara Kasar / Keluaran Dalam Negara Kasar.
     - Meningkatkan penyertaan, pelaburan dan penglibatan dalam penyelidikan oleh sektor swasta.
     - Meningkatkan kadar innovasi dan pengkomersialan.