September 6, 2021

Pusat Kecemerlangan Area 57 Dirasmikan di TPM

Infrastruktur dan Perkhidmatan Penyelidikan dan Pembangunan Area 57 Bakal Memacu Inovasi Teknologi Dron dan Pemerkasaan Bakat 

16 September, 2021, Kuala Lumpur - Perkembangan industri berfokus inovasi Unmanned Aerial Vehicle (UAV)  dan Unmanned Aircraft Systems (UAS) di Malaysia terus giat dimajukan dengan penyediaan Area 57, sebuah pusat kecemerlangan penyelidikan dan pembangunan serta pemerkasaan bakat yang dibangunkan oleh Technology Park Malaysia (TPM). 

Area 57 akan menyediakan infrastruktur bersepadu di kawasan seluas 5 ekar bagi perkhidmatan penyelidikan, pembangunan, pengujian, pensijilan, pembuatan, pengkomersialan serta penyelenggaraan penyelesaian dan teknologi berkaitan dron untuk memanfaatkan komuniti pengguna dan pengeluar dron.

YB Dato’ Sri Adham Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi pada majlis taklimat Area 57 hari ini berkata, “Penciptaan, pembangunan dan pengkomersialan teknologi dan inovasi, seperti sistem pesawat tanpa pemandu (UAV) atau dron, dapat mendorong pemulihan dan memacu pertumbuhan ekonomi Malaysia. Pusat kecemerlangan Area 57 ini dapat membantu Malaysia mencapai matlamatnya untuk menjadi peneraju utama dalam industri teknologi dron dimana pasaran dron global diunjurkan mencapai A$41.3 bilion pada 2026.” 

Pusat Kecemerlangan Area 57 merupakan salah satu tambahan di bawah penyeliaan Sandbox Teknologi dan Inovasi Nasional (NTIS) yang mempunyai tiga lapangan ujian atau test site lain di FELDA Mempaga, Pahang, Zon Dron dan Robotik Iskandar (DRZ Iskandar) dan dron penghantaran urban di Cyberjaya. Area 57 turut merupakan pusat sehenti yang pertama untuk inovasi UAV dan UAS di wilayah tengah Malaysia. 

Pusat sehenti perkembangan industri dron ini disediakan dengan landasan dron 100 meter, kawasan jaring dron 300 meter persegi, tapak mock up pengujian dron, hangar, makmal, peralatan pembuatan, fasiliti latihan dan kawasan pengujian prototaip, pejabat operasi serta bengkel perkhidmatan dan penyelenggaraan dron untuk kegunaan pengendali dron. 

“Usaha pembangunan teknologi dron harus dipergiatkan. Melalui Area 57, kajian kes yang lebih baik dan peraturan adaptif dapat dilaksanakan untuk mendorong inovasi. Perkhidmatan melalui dron dapat diperluas dan ditingkatkan dalam pelbagai sektor seperti e-dagang, logistik penghantaran bekalan penting atau perubatan ke kawasan luar bandar, terpencil, atau yang terjejas oleh bencana alam; pengurusan infrastruktur dan pemantauan sekuriti dalam penyelenggaraan bangunan pintar, bandar pintar atau maritim; agrikultur urban dan lain-lain lagi,” kata Dzuleira Abu Bakar, Ketua Pegawai Eksekutif, TPM. 

TPM akan berganding bahu dengan agensi-agensi lain untuk mempermudahkan perkembangan industri dron dari segi pensijilan, kelulusan frekuensi, kelulusan kamera, serta kelulusan keselamatan pengendalian dron di Area 57 justeru melibatkan, antara lain,  Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM), Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM), SIRIM, Malaysian Global Innovation and Creativity Center (MaGIC), Jabatan Alam Sekitar dan Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia. 

Aerodyne Group, syarikat dron dari Malaysia yang telah mendapat sambutan global, akan berperanan sebagai penasihat kepada Area 57. Aerodyne merupakan salah satu penyedia penyelesaian perusahaan berasaskan dron dan pelopor dalam penggunaan Artificial Intelligence sebagai teknologi untuk operasi data, analisis, dan pengoptimuman proses berskala besar (Drone Tech, Data Tech & Digital Transformation).

Dengan gelaran sebagai penyedia penyelesaian berasaskan dron kedua di dunia oleh Drone Industry Insights (DII) pada 2020, Aerodyne berusaha mewujudkan bandar pintar melalui inovasi teknologi dron dalam pengawasan dan keselamatan, pembangunan infrastruktur, pertanian pintar dan sebagainya. Majlis ini turut memuatkan pameran teknologi dron oleh Aerodyne Group termasuk penerbangan dron VTOL yang beroperasi  secara Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) untuk menangkap data secara jarak jauh dengan kelulusan CAAM.

Sejak tahun lalu, pihak TPM juga telah mengambil langkah tambahan untuk menembusi pasaran teknologi dron dan robotik melalui inisiatif NTIS. Projek-projek rintis ini selaras dengan Rangka Kerja 10-10 Sains, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi (MySTIE 10-10), inisiatif National Technology and Innovation Sandbox (NTIS) yang berusaha mentransformasikan Malaysia menjadi negara berteknologi dan berpendapatan tinggi melalui langkah penyelesaian berasaskan inovasi. 

Sila muat turun bahan foto di pautan ini.

Technology Park Malaysia (TPM)

TPM adalah sebuah taman teknologi dengan kluster pembangunan di sektor ICT, Kejuruteraan dan Bioteknologi. TPM menyediakan ekosistem dan perkhidmatan sokongan, teknologi dan keupayaan Research & Development (R&D) untuk merangsang pertumbuhan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI). TPM dikorporatkan pada tahun 1996 dengan objektif menggalakkan pembangunan industri berteknologi tinggi berasaskan sains dan teknologi. Kampus utama TPM seluas 686 ekar terletak di Taman Teknologi Malaysia, Bukit Jalil, Kuala Lumpur, manakala dua (2) pusat pengilangan TPM yang lain terletak di Raub, Pahang dan Arau, Perlis. 

Untuk maklumat lanjutan, sila rujuk kepada http://tpm.com.my/ 

Pertanyaan media : 

Aniz Adura Abdul Majid, 

Jabatan Komunikasi Korporat

Technology Park Malaysia

aniz_adura@tpm.com.my