Sebuah Initiatif

Geran Padanan Impak Sosial

Melipatgandakan.  Dapat setiap ringgit bagi setiap ringgit yang dikumpul daripada pendanaan awam melalui Geran Padanan Impak Sosial (SIM).

English Version
Application Opens IN
00
Days
00
Hrs
00
Min
00
Sec
Mohon Sekarang

Mengenai Geran SIM

Geran SIM yang bernilai RM10 juta adalah inisiatif Pelan Jana Semula Ekonomi (PENJANA) yang diperkenalkan untuk menyokong perusahaan dan inovasi sosial di Malaysia. Bagi setiap ringgit yang diperoleh melalui pendanaan awam, Geran SIM akan memadankannya pada kadar 1:1.

Solution Seeker

Mempromosi perusahaan sosial

Menyokong perniagaan dan individu yang mendukung misi untuk membina Malaysia yang lebih baik untuk semua.

Solution Seeker

Memperluas penyelesaian sosial

SIM akan memberi satu ringgit bagi setiap ringgit yang dikumpul, melipatgandakan impak.

Solution Seeker

Menggalak penyertaan awam

Terlibat dalam menyampaikan penyelesaian kepada masyarakat

Solution Seeker

Kawasan impak sasaran

Terbuka kepada projek atau inisiatif yang menyediakan penyelesaian dalam
Solution Seeker

Perlindungan Persekitaran

Perubahan iklim mengakibatkan keadaan cuaca keterlaluan yang memberi kesan terhadap ekosistem sumber semula jadi, memberi impak kepada kesejahteraan kita dan generasi akan datang.

Ia adalah penting untuk melindungi alam sekitar melalui penyahkarbonan sistem tenaga, pengurangan pencemaran industri dan pemuliharaan tanah dan biodiversiti.

Solution Seeker

Keselamatan Makanan

Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, kekurangan sumber air dan tanah serta sistem makanan yang bersifat mengeksploitasi, akses kepada bekalan makanan yang selamat dan mencukupi bukanlah satu keistimewaan bagi golongan yang mempunyai hak istimewa.

Ia adalah penting untuk menyediakan makanan untuk semua golongan dengan menggunakan strategi keterangkuman agar sistem makanan untuk rakyat menjadi cekap, berdaya tahan dan boleh dipercayai - daripada pengeluaran makanan kepada pengurusan rantaian bekalan.

Solution Seeker

Kesejahteraan Sosial & Kesihatan

Masyarakat kita berhadapan dengan pelbagai penyakit dan perjuangan sosial yang sentiasa berubah dalam dunia yang berkembang dan bergerak pantas.

Ia adalah penting untuk menyokong sistem jagaan kesihatan primer, kawalan penyakit dan perubahan kepada norma-norma sosial dan tingkah laku untuk mempromosi kesihatan mental dan gaya hidup lebih sihat dalam mengejar penjagaan kesihatan sejagat bagi menjamin kesejahteraan sosial.

Solution Seeker

Punca Pendapatan Komuniti

Cabaran punca pendapatan dan ketidaksamaan pendapatan telah mendorong kepada akses yang terhad kepada pendidikan, kemahiran dan pekerjaan yang agak memuaskan untuk menanggung keluarga dan memajukan komuniti secara keseluruhan.

Pembangunan negara bermula daripada rumah. Penyediaan pendidikan berkualiti, latihan berasaskan kemahiran dan peluang menjana pendapatan adalah penting untuk punca pendapatan komuniti. Ia menangani kemiskinan, ketidaksamaan jantina dan memfokus terhadap pertumbuhan bersama untuk kemakmuran negara.

Solution Seeker

Pemeliharaan Warisan

Pemodenan dan penekanan terhadap kemajuan telah mendedahkan warisan tinggalan nenek moyang kita kepada risiko akan terus lenyap.

Warisan sejarah mencerminkan lambang identiti dan kesinambungan dalam dunia globalisasi. Sebagai negara kepelbagaian bangsa, ia menjadi tanggungjawab setiap rakyat untuk melindungi amalan dan warisan yang tidak ternilai, pelbagai budaya serta kesenian dan tradisi rakyat.

Solution Seeker

Siapa boleh memohon?

Solution Seeker

Bertauliah
Perusahaan Sosial (SE)

Diiktiraf oleh MaGIC di bawah Program Pentauliahan SE

Sehingga RM500,000

Solution Seeker

Tidak Bertauliah
Perusahaan Sosial

Entiti berpandukan impak tidak bertauliah yang berdaftar dengan MaGIC

Sehingga RM250,000

Solution Seeker
Dapatkan Pentauliahan

Individu dan
Entiti Lain

Entiti dan individu berpandukan impak sosial yang baru

Sehingga RM20,000

Solution Seeker

Dana Sepadan yang Layak

Dana dikumpul atau pendanaan awam mulai 1 Julai daripada:

Solution Seeker

Penderma Berkelayakan

Sebarang bentuk entiti berdaftar/ditentusahkan dalam dan/atau luar Malaysia

Solution Seeker

Syarikat korporat

Bukan berasaskan keuntungan

Individu

Kerajaan dan/atau entiti berkaitan kerajaan dibiayai oleh Kerajaan Malaysia

Sumber Berkelayakan

Solution Seeker

Derma atau hasil kutipan amal diterima tanpa pulangan yang dijangka

Sumbangan daripada geran diterima tanpa pulangan yang dijangka

Pelaburan dengan pulangan yang dijangka termasuk ekuiti pemilik

Pembiayaan atau pinjaman diterima daripada institusi kewangan

Hasil daripada transaksi perniagaan atau pemerolehan

Dana awam untuk impak sosial

Menyediakan penyelesaian inovatif untuk menangani isu sosial dan alam sekitar yang diliputi oleh kawasan impak SIM

Solution Seeker

Kumpul sekurang-kurangnya 80%

Berjaya mengumpul dana awam sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah yang dipohon

Solution Seeker

Mempunyai dana berkelayakan

Derma dan sumbangan dikumpul berkuatkuasa mulai 1 Julai 2020 daripada entiti berdaftar swasta

Solution Seeker

Terangkan Projek Anda

Solution Seeker

Kandungan Projek

Solution Seeker

Perancangan Pelan Perniagaan & Projek

Ujuran Aliran Tunai

Penggunaan Dana

Petunjuk Impak

Pelan Pelaksanaan Terperinci

Rekod Pengesanan Sejarah

Bukti Kelayakan Pihak Pengurusan

Kriteria

Solution Seeker

Keunikan Inovasi

Keberkesanan Penggunaan Dana

Kebolehlaksanaan Cadangan

Kebolehskalaan Impak

Keupayaan Pasukan Pengurusan / Penggalak

Bukti Dana Diterima

Bukti amaun dana awam yang diterima

Solution Seeker

Pemeteraian Perjanjian

Patuh kepada terma dan syarat geran dengan penaras aras impak anda

Solution Seeker

Terima Dana Anda

Setelah termeterai, tranche pertama dalam 14 hari berkerja.

Solution Seeker

Sumber

Bantuan tambahan untuk bermula

Solution Seeker

Rakan kongsi Pendanaan Awam

Pemohon geran SIM yang berjaya akan menikmati 20% rebat daripada yuran platform bagi RM1 juta pertama yang dikumpul di setiap platform.

Sokongan pendanaan awam tambahan - sesi maklumat dan kempen promosi.

Maklumat Lanjut

Mengenai SIM

Bilakah Geran SIM akan disediakan dan berapa lamakah tempohnya?

Geran SIM akan dibuka untuk permohonan mulai 1 Ogos 2020 untuk tempoh 12 bulan atau setelah pembayaran penuh bernilai RM1 juta diagih, yang mana lebih awal.

Bagaimana ia berfungsi?

Apakah nisbah pemadanan bagi Geran SIM?

Nisbah pemadanan geran adalah satu kepada satu (1:1), iaitu bagi setiap RM1.00 dana awam yang dikumpul oleh pemohon, geran bernilai RM1.00 akan diberikan; setara nilainya dengan jumlah dana awam yang berjaya dikumpul tertakluk kepada jumlah penghabisan berdasarkan kategori pemohon (SE Bertauliah, Tidak Bertauliah dan sebarang entiti atau individu).

Proses Aplikasi

Bagaimanakah cara untuk memohon Geran SIM?

Pemohon mesti mengemukakan permohonan melalui platform talian yang ditetapkan oleh MaGIC. Lengkapkan maklumat dan pendokumen mesti diserahkan atas talian untuk memudahkan penilaian oleh MaGIC. Terdapat tiga (3) langkah proses permohonan seperti berikut:

Langkah 1 - Proses penapisan kelayakan;

Langkah 2 - Proses usaha wajar dilaksanakan diikuti dengan penilaian dan kelulusan pemohon oleh JAC;

Langkah 3 - Pendokumen dan pengagihan geran