Beri peluang belia terlibat dalam peringkat pembuat keputusan - Syed Saddiq

October 7, 2018

Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mahu lebih banyak peluang diberikan kepada belia berusia 35 tahun ke bawah untuk dilantik ke peringkat pembuat keputusan sama ada di agensi kerajaan, swasta mahupun komuniti.Beliau berkata cara itu akan dapat memastikan suara mereka didengari di samping melonjakkan potensi mereka dalam menghasilkan idea-idea unik untuk membangunkan organisasi.Baca di BL Harian