Workshop is postponed

Due to the COVID-19 outbreak, session for Design Thinking Fundamentals is postponed. Stay tune as we announce when MaGIC Academy workshops will resume. Thank you.

Home / EVENTS

Hari Terbuka Pemangkin Usahawan Sosial Hebat (PUSH)

Home / EVENTS

Hari Terbuka Pemangkin Usahawan Sosial Hebat (PUSH)

Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC) dan Youth Trust Foundation (myHarapan) memperkenalkan program ‘Pemangkin Usahawan Sosial Hebat' (PUSH) untuk mewujudkan peluang keusahawanan mikro bagi meningkatkan keberkesanan perniagaan menyeluruh (Inclusive Business) dan impak sosial positif di seluruh Malaysia.Melalui perniagaan yang diusahakan oleh ’Impact Driven Enterprise’ (IDE) yang terpilih, ia menawarkan kerjaya yang bermakna dan peluang untuk meningkatkan pendapatan kepada golongan B40 melalui program perantisan.Matlamat Hari Terbuka Menjana dan meningkatkan pendedahan dan pemahaman mengenai PUSH kepada orang ramai Memberi penjelasan mendalam kepada para peserta, pihak berkepentingan dan menetapkan hala tuju PUSH Mewujudkan jaringan hubungan antara semua pihak yang terlibat : IDE, NGO, rakan kongsi dan pihak berkepentingan Membina hubungan dengan wakil-wakil B40 dan NGO yang bekerja dengan masyarakat B40 Mengenalpasti rakan usaha samadan rakan kongsi bagi menambah pembiayaan serta pembangunan modal insan untuk PUSH maju ke hadapanPeluang Terbuka Kepada Perantis - Golongan B40 Peluang Pekerjaan Mengembangkan Kemahiran Memiliki Perniagaan SendiriPeluang Kepada 'Impact Driven Enterprise' - Usahawan Mengembangkan Perniagaan Akses Permodalan Meningkatkan Impak Sosial Positif Meluaskan PasaranAntara Aktiviti atau Program Sepanjang Hari Tebuka Peluang Mendapatkan Dana Sesi Pengenalan PUSH Sesi Perkongsian Dari Usahawan Hebat PUSH Sesi 'Pitch Your Business' - Kepada para usahawan dan juga usahawan sosial, PUSH memboleh kan anda untuk mengembangkan perniagaan dengan lebih maju. Sertai kami di sesi “Pitch Your Business” di mana anda berpeluang untuk menceritakan tentang perniagaan anda dan mungkin berpeluang untuk menyertai PUSH. Mari bersama-sama kunjungi PUSH OPEN DAY untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang program ini. Pameran Usahawan Sosial Dan Rakan Kongsi Aktivit Inspirasi Keusahawanan Sesi Temu Bual Untuk IDE dan Perantis - Berminat serta inginkan peluang bekerja bersama ushawan-usahawan sosial? Kunjungilah PUSH Open Day untuk mengenali mereka serta merebut peluang pekerjaan yang menanti anda.AgendaMasaAktiviti1:30PM - 2:00PMPendaftaran Peserta2:00PM - 2:10PMUcapan kata-kata aluan dari Encik Johnathan Lee, Pengarah Eksekutif, MasSive MaGIC2:10PM - 2:20PMUcapan kata-kata aluan dari Puan Nini Daing, Ketua Pegawai Eksekutif myHarapan2:20PM - 2:30PMSesi pengenalan PUSH dari Encik Wan Dazriq, Pengarah Program, MasSive MaGIC2:30PM - 3:00PMSesi Perkongsian dari Usahawan-usahawan Sosial3:00PM - 4:00PMAktiviti-aktiviti: Sesi “Pitch Your Business” Sesi temu bual untuk IDE dan Perantis Aktiviti Inspirasi Keusahawanan (pameran & games)4:00PM - 4:30PMSesi “Pocket Talk” bersama Maktab Koperasi Malaysia4:30PM - 5:00PMUcapan kata-kata penutup dari Encik Wan Dazriq, Pengarah Program, MasSive MaGIC1:00PM - 5:00PMPameran Usahawan Sosial & Rakan Kongsi

Solution Seeker

Speakers

Solution Seeker
No items found.

More important information

Solution Seeker
Home / EVENTS

Hari Terbuka Pemangkin Usahawan Sosial Hebat (PUSH)

Nov 22, 2018 12:00 AM

-

Nov 22, 2018 12:00 AM

MaGIC (Malaysian Global Innovation & Creativity Centre)

Register Now

Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC) dan Youth Trust Foundation (myHarapan) memperkenalkan program ‘Pemangkin Usahawan Sosial Hebat' (PUSH) untuk mewujudkan peluang keusahawanan mikro bagi meningkatkan keberkesanan perniagaan menyeluruh (Inclusive Business) dan impak sosial positif di seluruh Malaysia.Melalui perniagaan yang diusahakan oleh ’Impact Driven Enterprise’ (IDE) yang terpilih, ia menawarkan kerjaya yang bermakna dan peluang untuk meningkatkan pendapatan kepada golongan B40 melalui program perantisan.Matlamat Hari Terbuka Menjana dan meningkatkan pendedahan dan pemahaman mengenai PUSH kepada orang ramai Memberi penjelasan mendalam kepada para peserta, pihak berkepentingan dan menetapkan hala tuju PUSH Mewujudkan jaringan hubungan antara semua pihak yang terlibat : IDE, NGO, rakan kongsi dan pihak berkepentingan Membina hubungan dengan wakil-wakil B40 dan NGO yang bekerja dengan masyarakat B40 Mengenalpasti rakan usaha samadan rakan kongsi bagi menambah pembiayaan serta pembangunan modal insan untuk PUSH maju ke hadapanPeluang Terbuka Kepada Perantis - Golongan B40 Peluang Pekerjaan Mengembangkan Kemahiran Memiliki Perniagaan SendiriPeluang Kepada 'Impact Driven Enterprise' - Usahawan Mengembangkan Perniagaan Akses Permodalan Meningkatkan Impak Sosial Positif Meluaskan PasaranAntara Aktiviti atau Program Sepanjang Hari Tebuka Peluang Mendapatkan Dana Sesi Pengenalan PUSH Sesi Perkongsian Dari Usahawan Hebat PUSH Sesi 'Pitch Your Business' - Kepada para usahawan dan juga usahawan sosial, PUSH memboleh kan anda untuk mengembangkan perniagaan dengan lebih maju. Sertai kami di sesi “Pitch Your Business” di mana anda berpeluang untuk menceritakan tentang perniagaan anda dan mungkin berpeluang untuk menyertai PUSH. Mari bersama-sama kunjungi PUSH OPEN DAY untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang program ini. Pameran Usahawan Sosial Dan Rakan Kongsi Aktivit Inspirasi Keusahawanan Sesi Temu Bual Untuk IDE dan Perantis - Berminat serta inginkan peluang bekerja bersama ushawan-usahawan sosial? Kunjungilah PUSH Open Day untuk mengenali mereka serta merebut peluang pekerjaan yang menanti anda.AgendaMasaAktiviti1:30PM - 2:00PMPendaftaran Peserta2:00PM - 2:10PMUcapan kata-kata aluan dari Encik Johnathan Lee, Pengarah Eksekutif, MasSive MaGIC2:10PM - 2:20PMUcapan kata-kata aluan dari Puan Nini Daing, Ketua Pegawai Eksekutif myHarapan2:20PM - 2:30PMSesi pengenalan PUSH dari Encik Wan Dazriq, Pengarah Program, MasSive MaGIC2:30PM - 3:00PMSesi Perkongsian dari Usahawan-usahawan Sosial3:00PM - 4:00PMAktiviti-aktiviti: Sesi “Pitch Your Business” Sesi temu bual untuk IDE dan Perantis Aktiviti Inspirasi Keusahawanan (pameran & games)4:00PM - 4:30PMSesi “Pocket Talk” bersama Maktab Koperasi Malaysia4:30PM - 5:00PMUcapan kata-kata penutup dari Encik Wan Dazriq, Pengarah Program, MasSive MaGIC1:00PM - 5:00PMPameran Usahawan Sosial & Rakan Kongsi

How does it work?

Key takeaways

Agenda

Speaker Profile

No items found.